De rol van hout in de bio-economie

In november 2018 publiceerde de Europese Commissie ‘A Clean Planet for All’, haar visie op een propere planeet voor iedereen. In het document wordt toelichting gegeven bij de strategie van de Europese unie om tegen 2050 een welvarende, moderne, competitieve en klimaatneutrale economie te realiseren. Het Europese Parlement staat volledig achter deze visie maar roept de Europese Unie op om nog meer ambitie te tonen en om het realiseren van deze doelstellingen met twintig jaar te vervroegen. Dat zou moeten haalbaar zijn als we de uitstoot van broeikasgassen zouden kunnen reduceren tot 55%.

Een Europese klimaatneutrale economie

Kijken we even naar de toekomst, dan wordt duidelijk dat een shift naar een Europese klimaatneutrale economie alle duurzaamheidsaspecten moet omvatten: van milieu over het sociale tot het economische. Als met deze factoren rekening wordt gehouden, dan zal dat streven naar het behalen van onze milieudoelstellingen nieuwe opportuniteiten opleveren met betrekking tot ontwikkeling en groei, en dat op een sociaal verantwoorde manier.

Hout als hernieuwbaar alternatief

Het is in dat streven naar een klimaatneutrale economie dat duurzaam hout op de proppen komt. De Europese houtbewerkingsindustrie levert hernieuwbare alternatieven voor producten op basis van fossiele brandstoffen of materialen die tijdens de productie ervan veel koolstofdioxide-uitstoot met zich meebrengen.

De bron van het hout zijn duurzaam beheerde bossen. Het verwerken ervan gebeurt met respect voor het materiaal, waardoor een minimum aan afval wordt gegenereerd en de circulariteit wordt verbeerd. In dat aspect zijn ze bouwstenen voor de Europese circulaire bio-economie en creëren ze jobs in zowel steden als landbouwgebieden.

Hout is een veelbelovend constructiemateriaal

Hout als constructiemateriaal is veelbelovend, zeker als het gaat over de uitdagingen op gebied van huisvesting in Europa. Hout heeft een pak unieke eigenschappen en presteert zeer goed op vlak van milieu. Zo helpt het materiaal o.a. de uitstoot van koolstofdioxide in onze atmosfeer te reduceren, zoals bevestigd door de Europese Commissie.

Meer weten over hoe hout meehelpt bij het uitbouwen van de bio-economie?

Bekijk het document 'Wood building the bioeconomy'