Waarom CLT prijskloof straks zal dichten

De meeste mensen denken nog altijd niet spontaan aan CLT wanneer ze aan het begin staan van een bouwproject, maar helemaal onbekend is het materiaal ook niet meer. Stilaan sijpelen de vele voordelen door en in tijden van klimaatopwarming heeft hout natuurlijk een stevige troefkaart in handen. Alleen wil men wel eens over de beperkte meerprijs struikelen die deze methode voorlopig nog met zich meebrengt, met de nadruk op ‘voorlopig’. Want neem van ons aan dat die prijskloof met de traditionele materialen op korte termijn zal zijn dichtgereden. We vertellen onmiddellijk waarom.

Het prijsverschil tussen hout en klassieke bouwmaterialen wordt mogelijks opgegeven door CO₂-taks

Op dit moment ligt de totaalkost van een houtbouw in vergelijking met traditionele materialen ongeveer 2 tot 4% hoger. Let op: dit geldt voor een ontwerp dat is aangepast aan de eigenschappen van hout, dat wil zeggen met beheersbare overspanningen (< 6 m) en repetitieve, niet-verspringende draaglijnen. Houd je daar in het ontwerp geen rekening mee, dan vertaalt zich dat automatisch in een extra kost. De hogere prijs van de grondstof hout ligt aan de basis van het verschil met steen en beton, en wordt slechts gedeeltelijk gecompenseerd door de diverse voordelen van CLT. In de eerste plaats moet je denken aan de kortere bouwtijden en het lage gewicht van CLT, waardoor je kan besparen op mankracht en hijsmateriaal. Bovendien valt ook de fundering lichter en dus goedkoper uit.

Voordelen van CLT wegen vaak zwaarder door

De bovenstaande percentages gaan uit van gemiddelden en kijken alleen naar de kost van het project terwijl de opbrengsten worden vergeten. Het is net daar dat de voordelen van CLT soms zwaarder doorwegen. We nemen het voorbeeld van een bekend Londens flatgebouw dat bovenop een metrolijn staat. Gebouwd in traditionele materialen mocht het vanwege die specifieke ondergrond maximaal 5 verdiepingen hoog zijn, in CLT 7. Drie keer raden voor welk materiaal de projectontwikkelaar heeft gekozen. Op de koop toe konden de appartementen veel sneller worden verhuurd dankzij de prefabricatie in de fabriek. Dat laatste punt geldt trouwens altijd voor een CLT-gebouw, omdat de bouwtijd nu eenmaal een stuk korter is.

CLT-panelen voorzien van boringen voor technieken
Alle openingen zijn al op voorhand uitgezaagd of geboord

Prijzen van hout zullen nivelleren

Maar nog los van de opbrengsten zal het verschil in kostprijs tussen hout en klassieke materialen zich op korte termijn uitvlakken. Daar bestaan drie goede redenen voor.

1. Minder werk ter plaatse

Ook de verschillende partners die instaan voor elektriciteit, HVAC, … hebben intussen een zekere ervaring met CLT opgebouwd. Ze beseffen nu beter wat de voordelen van CLT zijn. Voor de elektrische leidingen, bijvoorbeeld, houdt dat concreet in dat er niet meer geslepen hoeft te worden omdat alle openingen al op voorhand zijn uitgezaagd. Dat inzicht wordt nu meer en meer verrekend in de offerte.

2. Hogere productiecapaciteit CLT

De Europese productiecapaciteit van CLT-panelen stijgt in ijltempo. Sommige bronnen maken zelfs gewag van een verdubbeling. Met andere woorden, de concurrentie neemt toe, en je hoeft geen economie gestudeerd te hebben om te beseffen wat dat betekent: lagere prijzen.

3. CO₂-taks kan prijsverschil tussen hout en klassieke materialen opheffen

In tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk biedt ons land nog geen fiscale incentive om met hout te bouwen. De kans is echter groot dat er binnen afzienbare tijd een CO₂-taks op bouwmaterialen komt en die zal sterk aan het prijsverschil tussen hout en klassieke materialen knabbelen, als er van een verschil dan nog sprake zal zijn.

Meer dan elk ander materiaal heeft hout de toekomst voor zich, omdat het bij steen en beton duwt waar het pijn doet: duurzaamheid. Omgekeerd valt de laatste rem op CLT weg als straks het verschil in kostprijs volledig is weggegomd. Onze planeet slaakt een zucht van verlichting.

Meer (technische) informatie over de bouwfysische eigenschappen van CLT?