Welke rol speelt software bij het bouwen met CLT?

Kijkend naar de uitvoeringsfase en hoe het ontwerp tot stand komt, heeft CLT op vlak van software veel gemeen met klassieke bouwmethoden, in die mate zelfs dat de pakketten voor de berekening van de sterkte van de verschillende elementen, dezelfde zijn. Het is voornamelijk bij de productie dat er van het traditionele pad wordt afgeweken, omdat de uitvoering van de CLT-panelen verregaand en zeer precies wordt voorbereid in de fabriek. Daarbij kan een goed CAD/CAM-pakket gouden diensten bewijzen.

Studiedienst LTS
Software voor het ontwerp van CLT-projecten

Ontwerp CLT-project

Aangezien de CLT-panelen dienstdoen als structurele wanden of gewelven, moet de dikte en opbouw van elk element uit het ontwerp berekend worden volgens Eurocode 5. Die berekening en controle gebeurt op basis van de aangrijpende belastingen en de voorgeschreven brandweerstand, gegevens die worden aangeleverd door de bouwheer aan de uitvoerder. Als de constructie van het gebouw dermate complex is, komt daar ook eindige-elementen software bij kijken. Het gebeurt dikwijls dat de opdrachtgever zich bedenkt en toch nog iets wil aanpassen. Zolang de panelen nog niet zijn gezaagd, kan dat heel makkelijk omdat er van het ontwerp via BIM (Building Information Modelling) een virtuele weergave in 3D van het gebouw wordt gemaakt. Deze speciale software koppelt geometrie aan informatie over technische eigenschappen van de elementen en hun relaties met andere objecten.

BIM
Building Information Modelling (BIM)

Productie CLT-panelen

Zodra het ontwerp klaar is en vertrekkend van de digitale tekeningen, kunnen de uitvoeringstekeningen worden opgemaakt met een 3D CAD/CAM-pakket. Terwijl alles wat te maken heeft met het design en de functionaliteit zich afspeelt in het CAD-gedeelte, bereidt het CAM-luik de productie van de CLT-panelen voor door onder meer te controleren op eventuele geometrische fouten. Daarnaast stuurt het CAM-gedeelte ook de machines aan in de vorm van operationele parameters. In een laatste fase voor het werkelijke zagen zal een postprocessor deze data omzetten in machinetaal.

Belang van software

Het simpele feit dat ze bij alle geschetste fases van de uitvoering betrokken zijn, wijst op de noodzakelijkheid van performante softwarepakketten. Maar bij CLT is hun waarde nog dat tikkeltje groter omdat de panelen, met het oog op de montage, zonder speling worden ingetekend. Qua maatvastheid zet dat de dingen op scherp, met een tolerantie niet groter dan 2 mm. Bovendien zorgt de software, meer specifiek het CAM-pakket, ervoor dat een paneel optimaal wordt benut zodat er een minimum aan restmateriaal overblijft. Als je weet dat de grondstof de belangrijkste kostenfactor is, besef je onmiddellijk dat deze puzzeloefening verre van onbelangrijk is en wordt het belang van software nogmaals onderstreept.

Meer (technische) informatie over de bouwfysische eigenschappen van CLT?