Wie doet wat tijdens een CLT-houtbouwproject

De keuze voor CLT (Cross Laminated Timber) of kruislaaghout is gemaakt, prima! Dan ben je zeker van een duurzame, energiezuinige constructie en een snel bouwproces. Wat dat laatste punt betreft, spreek wel eerst goed af wie welke taken uitvoert, en betrek de uitvoerder zo vroeg mogelijk in het project. Hij kent de specifieke eigenschappen van CLT. Als je daar al in het voorontwerp rekening mee kan houden, zal deze bouwtechniek je ook op prijstechnisch vlak aangenaam verrassen.

Het LTS-team
Wanneer alle panelen in de werkplaats van de uitvoerder zijn voorbereid, kunnen ze naar de werfStudie en engineering CLT-project

Studie en engineering CLT-project

De uitvoeringsfase bestaat grosso modo uit drie stappen. Helemaal aan het begin van dat proces staat de engineering. Het is aan de interne studiedienst van de uitvoerder om op basis van aangrijpende belastingen en voorgeschreven REI-weerstand – informatie die van de opdrachtgever en/of de stabiliteitsingenieurs komt – voor alle individuele CLT-elementen een sterkteberekening te maken. Indien nodig voert de studiedienst ook een eindige-elementenanalyse uit. Alle rekennota’s gaan dan ter controle en goedkeuring naar de opdrachtgever. Zoals we al aangaven in de inleiding: wacht niet te lang om de uitvoerder van alles op de hoogte te brengen. Idealiter maakt hij samen met de bouwheer, architect, hoofdaannemer en externe bureaus vanaf het begin deel uit van het bouwteam.

“Duidelijke afspraken, maken vlotte projecten”
Studiedienst Laminated Timber Solutions
Indien nodig voert de studiedienst ook een eindige-elementenanalyse uit.Productievoorbereiding cruciaal bij werken met CLT

Productievoorbereiding cruciaal bij werken met CLT

Meer dan bij andere bouwmethodes is deze fase bij CLT cruciaal. Alleen al omdat de massieve panelen door de uitvoerder in het atelier op maat worden verzaagd met alle uitsparingen voor ramen, deuren, stopcontacten enzovoort. Daarvoor baseert hij zich op de digitale architectuur- en stabiliteitsplannen, alsook het digitale elektriciteits-, ventilatie- en sanitair plan. Die gegevens over plaats, vorm en afmetingen van lichtpunten, aansluitingen, tracés, afvoeren … worden ingevoerd, verwerkt en geoptimaliseerd in het 3D CAD/CAM-pakket.

De resulterende uitvoeringstekeningen bevatten alle details over de verbindingen tussen de elementen onderling en de aansluiting ervan met andere gebouwcomponenten. Ook alle pasbewerkingen worden ingetekend en het bijkomende beslag wordt op maat gedetailleerd. Net zoals de rekennota’s zal de uitvoerder ook deze plannen ter goedkeuring aan de opdrachtgever en/of architect voorleggen. Hetzelfde softwarepakket zal daarna de CNC-machines aansturen waarop de verschillende constructie-elementen in CLT met de hoogste precisie worden verzaagd en bewerkt/gefreesd.

Transport en montage van houten bouwelementen

Wanneer alle panelen in de werkplaats van de uitvoerder zijn voorbereid, kunnen ze naar de werf. Het is eveneens de uitvoerder die instaat voor het transport, inclusief het laden en lossen van alle panelen en toebehoren. Dat betekent ook dat hij als een goede huisvader met het hout omgaat en de panelen zoveel als mogelijk van bescherming voorziet tijdens het transport en de stockage. Hij zorgt voor de nodige vergunningen en stemt op voorhand af met de hoofdaannemer zodat de werf goed toegankelijk is. Alle hijsmiddelen worden berekend en zijn al in de werkplaats voorbereid. Het aan elkaar koppelen van de CLT-elementen met de door projectingenieurs bepaalde verbindingen en schroeven, gebeurt door VCA-gediplomeerde monteurs.

Transport en montage van houten bouwelementen
Het is de uitvoerder die instaat voor het transport, inclusief het laden en lossen van alle panelen en toebehoren

Hou CLT-houtbouw simpel en kies voor één uitvoerder

In vergelijking met traditionele bouwmethoden is CLT dankzij de grote mate van prefabricatie tot 60% sneller. De keerzijde van die medaille: er mag geen ruis op de communicatie zitten tussen de verschillende partijen. Een simpel voorbeeld. Om de stockagetijd op de werf van de massieve houten panelen tot een minimum te beperken (en eventuele schade door weersinvloeden te voorkomen), moeten de planning van het transport en de montage naadloos op elkaar zijn afgestemd. Kies daarom voor één uitvoerder, die de volledige uitvoeringsfase de CLT-houtbouw op zich neemt, dat wil zeggen studie, productie én montage. Het zal je een hoop ellende besparen. Vergeet bij de selectie niet te controleren of de uitvoerder de nodige ervaring en bijbehorende referentieprojecten kan voorleggen. Dan kan je zeker op beide oren slapen.

CLT-houtbouw van Belgische makelij

De panelen worden volledig afgewerkt in België. Dat betekent dat Laminated Timber Solutions over voldoende flexibiliteit en ruimte beschikt om een product te maken dat voor de volle 100% voldoet aan de eisen. Daarenboven worden ook alle rekennota’s en tekeningen hier gemaakt. Deze voldoen met andere woorden aan de Europese en Belgische/Nederlandse normen. Dat zorgt op zijn beurt voor een eenvoudige en vlotte communicatie tussen de verschillende partijen.

Voor meer (technische) informatie over CLT, download de whitepaper van Laminated Timber Solutions.