Wat zijn de nadelen van CLT?

Geen enkel materiaal is perfect, ook kruislaaghout niet. Wie iets anders zegt, liegt. Dus ook CLT heeft zijn nadelen. Op vlak van akoestiek scoort CLT van nature nu eenmaal minder goed en als je wilt uitpakken met de grote vormvrijheid van het materiaal, moet je ook kunnen toegeven dat grote overspanningen zonder extra ingrepen niet tot de mogelijkheden behoren. Ten derde betaal je voor een massieve houtbouw in vergelijking met klassieke bouwmethoden ook nog altijd ietsje meer. Daarmee hebben we de belangrijkste pijnpunten gehad. De vraag is alleen of je je daardoor moet laten tegenhouden. Laat ons uitleggen waarom niet.

Akoestische isolatie

Tegenstanders van hout zullen er steeds weer op hameren: CLT-panelen ontberen de massa om akoestisch even goed te isoleren als beton en steen. Daarmee impliceren ze dat je last zult hebben van lawaaihinder als je voor kruislaaghout kiest. Het eerste stukje klopt, maar de conclusie die ze daaraan koppelen niet. Wel integendeel, ook met CLT kan je de bestaande normering op dit vlak probleemloos halen, zelfs als de lat op het niveau van het verhoogd akoestisch comfort (VAC) ligt. Zolang de eisen op voorhand duidelijk zijn, bestaan er immers tal van manieren om de geluidstransmissie te verhinderen, of omgekeerd de demping op te krikken. Zo kan er gebruik worden gemaakt van voorzetwanden, verlaagde plafonds en zwevende vloeren; ontkoppelde bevestigingsprofielen kunnen soelaas brengen; de plaatsing van elastische rubberen strips zijn een optie of er kan worden geopteerd voor het ontdubbelen van de structuur. Laat je dus niet meer wijsmaken dat CLT een probleem heeft met akoestische isolatie. Trouwens, van nature scoort CLT hier beter dan houtskeletbouw. Dit even terzijde.

Grote overspanningen

Wat met overspanningen? Rekening houdend met de sterkte van het materiaal kan je met CLT, afhankelijk van de last en het gebruik, tot maximaal 7 Ć  8 meter overspannen, tenminste, als we louter naar de technische mogelijkheden kijken. Nemen we de economische factor mee in overweging, dan ligt de limiet eigenlijk op 6 meter. Voor alles dat langer is, zal er sowieso met steunpunten moeten worden gewerkt. In die zin kan je inderdaad spreken over een beperking, al doen betonwelfsels niet eens zoveel beter. Bovendien bestaan er net zoals bij de akoestische isolatie genoeg oplossingen als de limiet van 6 meter echt te krap is. Vaak wordt er dan gekeken in de richting van hybride constructies, die de voordelen van de verschillende materialen combineren. Maar dit neemt niet weg dat voor wie denkt aan extreme overspanningen van 20 meter en langer, andere materialen (bijvoorbeeld Kielsteg) veel meer zijn aangewezen.

Kostprijs

Dan blijft alleen nog de kostprijs over. Op dit moment kost een CLT-gebouw 2 tot 4% meer dan een traditioneel huis in baksteen en beton. Deze cijfers weerspiegelen echter alleen de pure kostprijs van het bouwen en houden geen rekening met terugverdieneffecten. In het geval van een flatgebouw, bijvoorbeeld, kan je soms een paar verdiepingen hoger bouwen. Bovendien zijn CLT-projecten sneller klaar, waardoor je een paar maanden eerder eventuele huurinkomsten kunt gaan innen. En er is nog goed nieuws: het zou best eens kunnen dat er op korte tot middellange termijn helemaal geen sprake meer zal zijn van een prijsverschil. De productiecapaciteit van CLT neemt in Europa namelijk zienderogen toe en in navolging van onder meer Frankrijk bestaat de mogelijkheid dat ook ons land een fiscale incentive zal invoeren ten voordele van duurzame materialen. Het zou alleszins een logische stap zijn met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd.

Kortom: over de voordelen van CLT valt nauwelijks te discussiƫren, terwijl de zwakkere punten ofwel van tijdelijke aard zijn ofwel technisch opgevangen kunnen worden.

Wil u meer weten over hoe houtmassiefbouw kan bijdragen tot een beter klimaat?