Loods WPS in Stein: Dé uitkraging van 10 meter

Locatie: Stein

Jaar: 2020 - 2021

Architect: Emmerik van der Weide

Bouwheer: Wijnen Bouw Horst

BLC_Stein_Bedrijfsgebouw_LTS_a22290c620a0bef0f4f138eca2152831 (3)

Stein is een landelijk dorpje van nauwelijks 1115 inwoners in Zuid-Holland, iets ten Oosten van de gemeente Gouda. Waarschijnlijk zou niemand bij LTS er ooit van gehoord hebben, ware het niet dat het bedrijf er in opdracht van Wijnen Bouw Horst een loods heeft moeten neerzetten die nagenoeg volledig uit hout is opgetrokken. Een mooi project, dat door de uitkraging van 10 meter best uitdagend was. Het was bovendien al de derde keer in amper 5 jaar tijd dat diezelfde bouwheer op de expertise van LTS een beroep deed. Een duidelijke blijk van vertrouwen.

Bijna volledig uit hout

In Nederland kiezen architecten steeds vaker voor hout als ze een bedrijfsgebouw moeten ontwerpen. Ze vallen voor de duurzame uitstraling van het materiaal, dat esthetisch bovendien heel wat in zijn mars heeft. Maar meestal gaat het om een combinatie van materialen waarbij de windverbanden gewoonlijk uit staal bestaan en hout voor het accent moet zorgen dat in het oog springt. Niet in dit geval. Behalve de kolommen is alles uit BLC gemaakt, dat wil zeggen zowel het dak als de gevelstructuur, 260 m³ in totaal. En dat maakt dit project toch wel bijzonder. De architect heeft er ook voor gekozen om het hout volledig in het zicht te laten, wat nogmaals de esthetische waarde van BLC benadrukt.

Grote overspanningen

Een andere naam voor BLC is gelijmd gelamelleerd hout. Een pluimgewicht in vergelijking met andere materialen heeft BLC enerzijds het belangrijke voordeel dat het zware lasten kan dragen, en anderzijds kunnen er grote afstanden mee overbrugd worden. In Stein overspannen de spanten 30 meter, bovenop een uitkraging van 10 meter. Dat laatste komt niet zo heel vaak voor. De lengte van de uitkraging stelde LTS dan ook voor een behoorlijke uitdaging op vlak van engineering, productie én montage. Ondanks de complexiteit en het totale volume van hout is de montageploeg er toch in geslaagd om de loods in amper 15 dagen op te leveren. Dat moet je maar eens proberen met traditionele bouwmaterialen.

Ontwerp optimaliseren

Zoals altijd stond LTS in voor het totaalpakket. Hoe gaat dat in zijn werk? Na het ontvangen van de plannen door de architect, gaat de Belgische specialist in gelijmde houtconstructies er steevast mee aan de slag om het ontwerp te optimaliseren in functie van de eigenschappen van BLC. Nu ook weer. In de eerste plaats gaat het om technische aspecten die betrekking hebben op de stabiliteit. Meestal probeert men het ontwerp zo aan te passen dat er op het basismateriaal kan worden bespaard, aangezien hout de belangrijkste kostenfactor is. Daarna is het aan de productie om alle elementen op maat te verzagen en voor te bereiden, zodat de montage op de werf, als laatste schakel in het bouwproces, in ijltempo kan worden afgewerkt. Naar bouwnormen is 15 dagen toch echt wel snel.

Kortom: alweer een knap staaltje vakmanschap van LTS!

Dit project in cijfers

260 m3

volume houtproducten

207.539 CO2

opslag

1.383.590 km

minder uitlaatgassen

231 huishoudens

minder elektriciteitsverbruik

15 werkdagen

constructieduur

Download de BLC handleiding

BLC is nog ongekend bij heel wat aannemers. Om deze kennis bij te spijkeren verzamelden we alle info in deze handleiding.