Het hoogste gebouw in het nauwste straatje

Locatie: Namur (B)

Jaar: 2016

Architect: Specimen

Bouwheer: Nam Property

bouwen_in_smalle_straat_kruisgelaagd_hout_eca9619d9b20a13dde1deee8c1f50a3c

Laminated Timber Solutions realiseert een ongewoon gebouw in het centrum van Namen. Bovenop de betonnen kelder, werden de 5 appartementen en 5 studio’s volledig in massief kruisgelaagd hout (CLT) gebouwd.

Deze innovatieve bouwwijze werd verkozen omwille van enerzijds de uitstraling, en anderzijds omwille van de snelheid en eenvoud van bouwen, het lagere gewicht en de optimalisatie van de binnenruimtes. Het lagere gewicht van de panelen laat toe om het gebouw op te trekken tot 6 etages in plaats van 5 etages in een klassieke bouwmethode1. Dit project geniet de steun van de stad Namen en werd samen met de lokaal verankerde architecten Specimen en studiebureau Ney&Partners gerealiseerd.

De Brusselse eigenaar van het gebouw heeft duidelijk ingezet op een sprekende architectuur die past binnen de huidige tijdsgeest en ook linkt naar de naam van de straat, “rue de l’inquiétude” ofwel straat van de onrust. De atypische geplooide gevel, ontworpen om niet in 1 lijn met de overburen te leven, is mogelijk dankzij een ingenieuze combinatie tussen staal en hout.

Verder is er in het gebouw een betonnen trapkoker. Op enkele uitzonderingen na werden de CLT wanden afgewerkt met een gipskartonplaat.

Op heden is dit het hoogste gebouw in CLT in België.

Bron : www.bureau-etudes-bois.be/project/14-100-immeuble-inquietude

Dit project in cijfers

200 m3

volume houtproducten

125.000 CO2

opslag

828.000 km

minder uitlaatgassen

137 huishoudens

minder elektriciteitsverbruik

- werkdagen

constructieduur

Download de CLT handleiding

Doorheen de jaren leerden we onze klanten en hun noden steeds beter kennen. Al deze kennis verzamelden we in deze CLT handleiding.